Pojďme využít talentu dětí a naučit je anglicky bez námahy!

Angličtina je jazyk, kterým se domluvíte téměř všude na světě. Je podstatnou součástí našich životů. Je potřebná pro budoucí profesní i osobní život Vašich dětí, stejně tak její dobrá znalost rozvine Vaše dítě jako osobnost. Ne nadarmo se říká - ”Kolik jazyků znáš, tolik krát jsi člověkem.”

A o to jde především! Vaše dítě bude naší metodikou a výbornými výukovými materiály a vzdělanými lektory podporováno v procesu učení se. Jazykové kurzy pro děti v Mortimer English Club - Praha 10 jsou tu pro to, aby vždy soustavně podporovaly a povzbuzovaly Vaše děti na cestě za novými poznatky - nejen z anglického jazyka.

Každé dítě na kurzech je podporováno a povzbuzováno, aby se cítilo dobře. Využíváme Montessori metodiku učení a prastaré principy J.A.Komenského - učíme se hrou :)

Včasná výuka angličtiny pro děti v našich programech Vám pomůže vychovat sebevědomého a přitom pokorného člověka, který se nebude bát mluvit a vyjadřovat své názory.

Typy kurzů

English for Minis / Angličtina pro malé děti - Děti od cca 2-4 let

Děti se v tomto věku velmi aktivně zapojují do života okolo sebe – proč ne i v angličtině? Náš malý rytíř Morty jim bude průvodcem i kamarádem. Povzbudí děti na cestě za poznáváním nového jazyka.

Na jazykových kurzech pro nejmenší děti zažijí naši malí studenti hodně zábavy a poznají nové kamarády!  Zapojí do výuky všechny smysly, naučí se písničky, říkánky, aktivně používat hodně nových slovíček a jednoduché věty. Během lekcí angličtiny pro nejmenší zapojujeme Montessori pomůcky, tak abychom kromě angličtiny procvičovali i jiné schopnosti - adekvátní věku a stupni vývoje dítěte.

Víme, jak je pro malé děti důležitý pohyb! Během lekcí angličtiny pro nejmenší se samozřejmě hýbeme, tančíme, skáčeme a dovádíme - toto všechno děláme v angličtimě :)

Samozřejmostí je, že mluvíme my, rytíř Mortimer i jeho kamarádi gramaticky správně - děti si tedy naprosto přirozeně a lehce osvojí i základní gramatická pravidla. Kurz angličtiny pro děti v Mortimer English Club Praha 10 obvykle trvá 10 - 12 měsíců. Během nich procvičujeme a opakujeme nabyté znalosti tak, aby si malí studenti byli svými znalostmi jistí. Děti dostanou vlastní tašku s knihami, omalovánky, CD k pravidelnému poslechu a nálepky. S materiály můžete pracovat i doma :)

Kurzy plné dětí ve přibližně stejném věku a ve stejné znalostní úrovni!

Angličtina pro nejmenší jsou hodiny se spoustou her, písniček, říkadel a tvoření. Báječné, nápadité výukové materiály a hromady pomůcek, které pravidelně obnovujeme a rozšiřujeme. Je našim cílem, aby lekce angličtiny pro nejmenší v Rolničce byly událostí, na kterou se děti i rodiče těší!

Důležité! Děti prosím nikdy nezkoušejte! Hrajte si s nimi v angličtině, zpívejte si, opakujte si slovíčka, vše jen formou hry! Aby děti nebraly učení, jako dril, ale jako radostnou hru :)

English for Children / Angličtina pro předškoláky - Děti od cca 3-10 let

to jsou jazykové kurzy pro děti, které naučí angličtinu bez námahy a nudného opakování slovíček. Jazykové kurzy pro děti v Mortimer English Club Praha 10, English for Children 1 -3 , byly poskládány přesně pro děti od tří do deseti let.

Angličtina pro předškoláky a školáky se stává snadnou s rytířem Mortym a jeho kamarády - drakem, čarodějem a dalšími. Při procvičování angličtiny se slovní zásoba pozvolna rozšiřuje a každý student dostává v průběhu lekce opakovaně šanci mluvit a procvičovat.

S každou novou úrovní kurzu se aktivní slovní zásoba rozšíří o zhruba 500 slov. Čtení a psaní nás začíná zajímat až v úrovni 3, my hlavně rozumíme a mluvíme. Jakmile jsme si jisti, začínáme se čtením a psaním. Jde to totiž o mnohem snadněji.

Ve výukovém setu najdou studenti Mortimer English Clubu Praha 10 - učebnice, CD, pohádkové knihy s dalšími příběhy rytíře Mortimera a jeho kamarádů. Výuka probíhá v malých skupinkách 4-6 studentů.

Co je dobré vědět: Děti od narození do 6 let věku jsou obzvláště otevřené učení se novým jazykům. Jejich mysl pochytí angličtinu tak snadno, jako tomu bylo u jejich mateřského jazyka. Nabídnete svému dítěti možnost vyrůstat se dvěma jazyky zároveň – což je důležitou výhodou v dnešním světě.

TIP pro rodiče: efektivitu jazykových kurzů pro děti můžete podpořit nejen pravidelným posloucháním našeho CD, ale i čtením pohádek a příběhů v angličtině, sledováním anglických kreslených pohádek a občasným mluvením anglicky na vaše děti :)

Fit For English / Jakykové kurzy pro studenty od 15 - 18let

Kurzy pro navazující pokročilé studenty, nebo ty, kterým školní angličtina prostě sama do hlavy neleze.

Fit for English v Mortimer English Club Praha 10, to je učení se pro život. Lépe porozumíte světu, ve kterém žijete, když hovoříte a rozumíte dobře anglicky. Zkušení lektoři Mortimer kurzů Vás provedou nepopulární anglickou gramatikou tak, že ji snad budete mít i rádi. Díky trpělivému opakování - vše bez stresu a se spoustou praktických cvičení a procvičování.

Úroveň jazykových kurzů pro teenagery je v souladu s Evropským jazykovým rámcem.

Výukový koncept je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní a střední škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení a hry, příběhy a další aktivity, které pro Vás v Rolničce - Mortimer English Club Praha 10 pravidelně aktualizujeme.